Phil Gates

Phil Gates

Phil Gates är en man med många talanger. Förutom att vara en framgångsrik författare och respekterad forskare, har han vunnit flera priser för sina skulpturer av blöta servetter. Bland hans böcker märks Horrible Science: Evolve or Die, som är översatt till fjorton språk (Utvecklas eller dö i svensk översättning) och Medicine, en genomgång av de sjukdomar som drabbat mänskligheten genom tiderna och de framsteg som gjorts. Han har skrivit närmare tjugo naturvetenskapliga böcker för ungdomar och tilldelats en rad utmärkelser för sitt skrivande.

Vi använder cookies på denna webplats.