Michaela Morgan

Michaela Morgan

Michaela Morgan undervisade i flera år innan hon övergick till skrivandet. Hon har författat närmare hundrafemtio böcker och är rikligt belönad, bland annat fick hon United Kingdom Reading Association Award 1995, och hon har också nominerats till Blue Peter Book Award och Children’s Book Award. Michaela Morgan föddes 1951 i Manchester och delar nu sin tid mellan Brighton och Edinburgh.

Vi använder cookies på denna webplats.