Lättlästa böcker

Läsvänligt – lättläst för barn och ungdomar

Humor, spänning, vardagsliv, kärlek … böcker av etablerade barn- och ungdomsförfattare i luftigt och lättläst format.

Böckerna passar alla men är speciellt utformade för:

  • barn och ungdomar med dyslexi eller lässvårigheter av andra orsaker
  • barn och ungdomar med svenska som andraspråk.

Utformningen är anpassad för att ge en tydlig och lättläst text:

  • läsvänligt och speciellt utformat typsnitt
  • vänsterställd text med ojämn högerkant
  • väl avgränsade stycken och korta kapitel.

Argassos utgivning av lättlästa böcker för läsovana ungdomar i mellanstadieåldern och uppåt är form- och språkmässigt lockande.

BTJ om Läsvänligt-serien

Platsa i laget
John Hickman
Farligt spel
John Hickman
Höga krav
Jo Cotterill
Spelvändning
John Hickman
Scenskräck
Jo Cotterill
Springa och äta
Jo Cotterill
Tappa greppet
John Hickman
Gilla och dela
Jo Cotterill
Vakta målet
Alan Gibbons
Osynligt väsen
Ida Engerman
Livia och renarna
Anna Hansson
Ultra State
Steve Cole
Bägaren
Ida Engerman
En farlig vänskap
Kevin Brooks
Flickan utan näsa
Georgia Byng
En resa tillbaka till friheten
Catherine Johnson
Flickan i dammen
Chris Priestley

Vi använder cookies på denna webplats.