Lättlästa böcker

Läsvänligt – lättläst för barn och ungdomar

Humor, spänning, vardagsliv, kärlek … böcker av etablerade barn- och ungdomsförfattare i luftigt och lättläst format.

Böckerna passar alla men är speciellt utformade för:

  • barn och ungdomar med dyslexi eller lässvårigheter av andra orsaker
  • barn och ungdomar med svenska som andraspråk.

Utformningen är anpassad för att ge en tydlig och lättläst text:

  • läsvänligt och speciellt utformat typsnitt
  • vänsterställd text med ojämn högerkant
  • väl avgränsade stycken och korta kapitel.

Argassos utgivning av lättlästa böcker för läsovana ungdomar i mellanstadieåldern och uppåt är form- och språkmässigt lockande.

BTJ om Läsvänligt-serien

Kråkflickan
Kate Cann
Komma undan
Anne Cassidy
Knivsegg
Robert Swindells
Järngrepp
Kim Olin
Jag kallas Jon
Malorie Blackman
Irrfärder
Kim Olin
Inbrottet
Pat Thomson
Illusioner
Judy Waite
Hittegods
Kim Olin
Hemsökt
Michelle Magorian
Hemlös
Mary Arrigan
Hemligt kär
Joanna Kenrick
Hemligheter
Alison Prince
Hemliga BK
Tom Palmer

Vi använder cookies på denna webplats.